Väderlek och klimat

Odling i Vårat unika klimat

Inom föreningen finns en grupp som arbetar med frågor rörande klimat och väderlek. Arbetet har fått stöd från länsstyrelsen i Sörmland genom projektet "Ökad konkurrenskraft för hållbar Sörmländsk fruktodling". Kontakta vädergruppen på e-post vader@sormlandsapplen.se.

Ökad konkurrenskraft för hållbar Sörmländsk fruktodling

Projektet var ett svar på en utlysning som Länsstyrelsen i Sörmland gjorde i april 2020 inom ramen för Livsmedelsstrategin. Projektet beviljades av Länsstyrelsen 2020-06-12 och löper fram t o m 2021-11-30. Projektbudgeten omfattar 210 000 kr. Projektet drivs av en projektgrupp bestående av Charlotte Sommarin, Roger Tiefensee, Martin Faiss (Gräna fruktodling & Granum musteri), Leif Jonsson (Kälbro Trädgård) och Charlotte Molitor (Karlbergs fruktodling).

Projektets syfte är att samla in data kring förutsättningarna för sörmländsk fruktodling och utifrån resultatet hitta en modell för hur vi kan samla in och sprida kunskap om fruktodling i Mellansverige.

väderstationer

En del i ovan nämnda arbete är att samla in väderdata med hjälp av väderstationer. Idag finns 5 stationer i drift men antalet kommer utökas under närmsta åren. Nedan är aktuella värden för temperatur, vindhastighet, regn, luftfuktighet och lufttryck hos de odlare som hittills är anslutna.

Aktuella observationer

Aktuella värden med ca 5 minuters fördröjning visas nedan för föreningens väderstationer. Dessa syns bäst på en större skärm.

Gräna Fruktodling i Uppsala. Detaljerade värden uppdaterade i realtid återfinns här.

Tiefensee Äppelodling i Flen. Detaljerade värden uppdaterade i realtid återfinns här.

Solmyra Äppelhage i Bettna. Detaljerade värden uppdaterade i realtid återfinns här.

Placeringar

På föreningens karta är väderstationerna utmärkta. Filtrera på Väderstationer (knapp längst upp till vänster).