Sörmlandsäpplet

Utmärkelsen Sörmlandsäpplet

I en motion till föreningens årsmöte 2019 föreslog Henrik Elmberg, en av föreningens grundare, ett äppelpris med syfte att marknadsföra och lyfta föreningen och dess verksamhet samt hylla och uppmärksamma någon som gör/har gjort stora insatser för den sörmländska äppelodlingen.Vid årsmötet 2020 antogs statuter för utmärkelsen Sörmlandsäpplet. Där slås fast att:

Sörmlandsäpplet är en utmärkelse som Föreningen Sörmlandsäpplen delar ut årligen till en person eller organisation som gjort betydande insatser för att främja intresset för frukt, fruktodling eller förädling av frukt i Östra Mellansverige. Föreningen Sörmlandsäpplens vision är att Sörmland ska bli ett landskap fyllt av fruktodlingar och förädlare som tar tillvara på den mellansvenska fruktens specifika kvaliteter och att odling och förädling av frukt blir en ny gren inom de gröna näringarna i Östra Mellansverige. För detta krävs många insatser i olika led och inom många olika områden.

Utmärkelsen Sörmlandsäpplet ska gå till en person eller organisation som genom kunskap, initiativrikedom och entreprenörskap i hög grad bidragit till att Föreningen kan förverkliga dessa mål.

NOMINERA EN PRISTAGARE

Nu har du möjlighet att nominera en person eller organisation som du anser har gjort särskilt stora insatser för att främja odling och förädling av frukt i Mellansverige till utmärkelsen Sörmlandsäpplet! Sörmlandsäpplet är ett alldeles nyinstiftat pris, som delades ut första gången 2020. Då gick utmärkelsen till Susanne Lundgren som driver Henningslunds fruktodling i Vrena.

Nu uppmanar vi alla som intresserar sig för odling och förädling av frukt att nominera en värdig pristagare till årets utdelningen av utmärkelsen Sörmlandsäpplet! Nomineringsperioden löper under maj månad. Utmärkelsen kommer att delas ut före november månads slut.

Nomineringar ska innehålla följande information:

  • Namn på den nominerade personen/organisationen

  • Kort beskrivning/presentation av denna person/organisation och en motivering som berättar varför just denna person/organisation bör få utmärkelsen Sörmlandsäpplet!

  • Namn och kontaktuppgifter till den/de personer som skickar in nomineringen

Nomineringar skickas till charlotte@sormlandsapplen.se allra senast söndag den 31 maj kl 23.59. Nomineringarna behandlas därefter av nomineringskommittén som i år utgörs av Patrik Arneke, Charlotte Molitor och Charlotte Sommarin, sammankallande.

Varmt välkomna med era nomineringar!

PRISTAGARE 2021

Måndag den 29 november delade vi ut Sörmlandsäpplet 2021, ett pris som instiftades i samban med Föreningen Sörmlandsäpplens årsmöte 2020. Som mottagare av denna hedersutmärkelse har nomineringskommittén 2021 (Patrik Arneke, Charlotte Molitor och Charlotte Sommarin) utsett

Kay Pettersson, Skogen Lövsta, Vingåker

Motivering:

Kay Pettersson rekryterades som trädgårdsmästare till Julita gård 1988 och arbetade där fram till 1995. Efter Julita blev Kay lärare på Öknaskolans trädgårdsutbildning där han stannade i 21 år, fram till pension. Kay är en föregångare och pionjär i många avseenden. Kay arbetade på Julita då Sune Zachrisson, Nordiska museets styresman, insåg att även våra kulturväxter borde bevaras inom ramen för museets verksamhet. Zachrisson anställde pomolog Anton Nilsson som fick i uppdrag att inventera och dokumentera landets äppelsorter. Kay fick i uppdrag att föröka, plantera och bevara de levande växtmaterialet vilket resulterade i anläggandet av en stor del av klonarkivet på Julita. Klonarkivet på Julita är landets första klonarkiv för frukt och blev stilbildande för andra lokala genbanker. På Öknaskolan utvecklade Kay sitt intresse för frukt och anlade både provodlingar av äpple på svagväxande grundstammar och en fruktträdgård med äldre lokalsorter. Kay var noga med att eleverna varje höst skulle lära sig åtminstone 20 äppelsorter och varje elev fick även minst två egenympade äppelträd med kulturhistoriska sorter med sig hem efter utbildningens slut.

Genom åren har Kay tillägnat sig en enorm pomologisk kunskap både om odling av äpple och om olika kulturhistoriska äppelsorter. Få har samma djupa kunskap om och långa erfarenhet av de sörmländska lokalsorterna - det är helt enkelt till Kay man vänder sig om man vill veta mer om Åkerö, Kesäter och Säfstaholm.

Kay är en nyfiken person med oerhört stor kunskap, han älskar att odla och vill alltid diskutera nya resultat. Kay är den ständigt hjälpsamma, generösa trädgårdsmästaren som alltid har ett gott råd och praktisk kunskap att visa den som så önskar. Kay jobbar aldrig för att få en egen fjäder i hatten, han delar alltid med sig av sin erfarenhet så att fler kan lyckas inom trädgårdsområdet. På så sätt personifierar Kay sången ‘Om du har ett äpple vill du dela det med mig?’. Kay bjuder och delar med sig och vi är många som fått glädjen att få en klyfta från Kays kunskapsfrukt.

Genom sin generösa inställning och vilja att dela sin kunskap så förkroppsligar Kay något av essensen i Föreningen Sörmlandsäpplen: vi är kollegor - inte konkurrenter, vi lär av varandra, vi samarbetar och ser möjligheterna i många olika grenar av fruktodling oavsett om det gäller moderna sorter i intensivodling på svagväxande grundstammar eller kulturhistoriska sorter på stora kronträd. Alla inriktningar och allas erfarenheter är lika viktiga då vi återigen bygger fruktodling som en del av de gröna näringarna i Mellansverige. Tillsammans är vi starka.”

Priset bestod av ett glasäpple formgivet av Ebba von Wachenfeldt, Skeppsta hytta.

PRISTAGARE 2020

Som allra första mottagare av hedersutmärkelsen Sörmlandsäpplet, ett pris som instiftades vid årsmötet 2020, utsåg nomineringskommittén Susanne Lundgren, Henningslunds fruktodling, Vrena. Motivering:

Susanne Lundgren är en av Föreningen Sörmlandsäpplens pionjärer och en föregångare i många avseenden. Susanne var en av våra första medlemmar, hon blev medlem vid Föreningen Sörmlandsäpplens allra första arrangemang, Visionsdagen i Sparreholm 2014. Susanne var även den första av oss som verkligen bestämde sig för att odla frukt, redan samma höst beställde hon fruktträd, träd som planterades våren 2017, ett år före oss andra. Susanne var även först med att arrangera 'Äppelfest' 2017, ett arrangemang vars syfte är att presentera ‘modern’ fruktodling för allmänheten och ett evenemang som stått modell för Föreningen Sörmlandsäpplens 'Öppen odling'.

Susanne tvekar inte, hon gör! Susanne är nyfiken, modig, påhittig och ser möjligheter istället för problem. Hon har anlagt sin fruktodling, en intensivodling om ca 400 träd, på en yta som många andra betraktar som en större villatomt. Susanne älskar att odla och vågar experimentera för att nå resultat. I hennes trädgård växer många ovanliga ätbara växter och träd. Susanne en väldigt kunnig odlare som är ödmjuk inför odlandet och vet att det alltid finns mer att lära. Susanne är mycket generös, både med sin tid och sin kunskap - hon delar med sig, samverkar, samarbetar och ser andra odlare och mathantverkare som vänner och kollegor.

Genom sitt positiva och chosefria sätt förkroppsligar Susanne essensen i Föreningen Sörmlandsäpplen: vi är kollegor - inte konkurrenter, vi är nyfikna på kunskap och ser möjligheterna i fruktodling - en ny gren inom de gröna näringarna i Mellansverige, vi samarbetar, samverkar och delar med oss av våra erfarenheter. På så sätt utvecklas vi tillsammans. Vi kan inte tänka oss en mer värdig mottagare för vårt pris, Sörmlandsäpplet 2020, som i år delas ut för allra första gången.

Priset bestod av ett diplom formgivet av Max Molitor och ett glasäpple formgivet av Ebba von Wachenfeldt, Skeppsta hytta. Priset skapade stor uppmärksamhet både på Facebook och i annan media.