litteratur & Länkar

Här samlar vi länkar, boktips och annan kunskap kring fruktodling. Vill du lägga till något så meddela oss på hej@sormlandsapplen.se.

Litteratur

Allmänkemikalier 2021, Sarah Furenhed

Listan är en sammanställning över de 18 allmänkemikalier som hittills har fått ett icke-tidsbegränsat godkännande av EU-kommissionen. I listan finns information om bland annat användningsområde, rekommenderad bekämpningstidpunkt och dos.

Ekonomi i fruktodling. Kalkyler för äpple. J.Ascard, A.Hansson, B.Håkansson, H.Stridh, M.Söderlind

Denna skrift innehåller kalkyler för fruktodling. Kalkylerna avser odling av äpple, men kan anpassas för päron och andra fruktslag.

Fleråriga blomsterremsor - ett verktyg för förstärkt växtskydd i äppelodlingar, Pfiffner et al

Fruktodling och efterskördsbehandling, Ibrahim Tahir

Moderna odlingsmetoder, ökad kunskap om skonsamma skördetekniker och bättre lager kan öka den svenska fruktodlingens konkurrenskraft. I den här boken samlar Ibrahim Tahir information om nya fruktodlingsmetoder samt förklarar bakomliggande vetenskapliga orsaker. Boken är resultatet av ett projektstöd till SLU inom landsbygdsprogrammet.

Boken som PDF-fil.

Gynna solitärbin, Christina Winter

I denna skrift kan du läsa om solitärbin som pollinerar dina grödor. Hur de lever och vad de äter. Du får också tips på åtgärder du kan göra för att gynna solitärbina genom att erbjuda dem föda och boplatser.

Konsten att sköta ett äppelträd, Görel Kristina Näslund

"Att odla och äta äpplen är ett nöje vår, sommar, höst och vinter. Det är oftast lätt och roligt men visst tillstöter det problem ibland. Ju mer man vet om de svårigheter som kan uppstå, desto bättre kan man mota dem genom rätt plantering av träden och genom riktig beskärning och noggrann vård. Här har jag samlat dels mina mångåriga erfarenheter som amatörodlare och dels vad jag har lärt mig från kunniga experter och forskare. Min förhoppning är att boken ska ge läsaren värdefull information och öka nöjet med äppelträdgården. Ta till vara det ljuvliga solskenet! Bli din egen äppelodlare! "

Lagringssjukdomar i äpple, SLU, Äppelriket, Jordbruksverket

Under lagringstiden kan äpplena drabbas av många olika svampsjukdomar. På denna poster tas de vanligaste sex svampsjukdomarna upp. De beskrivs i kortfattade texter och de pedagogiska bilderna under lättar en korrekt identifiering. Affisch för utskrift.

Nyttodjur i odlingen, Kirsten Jensen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Landsbygdsenheten

En kort beskrivning av de viktigaste grupperna av naturliga nyttodjur i Sverige.

Rönnbärsmal i ekologisk äppelodling, Axel Benediktsson

Rönnbärsmalen är en fruktad skadegörare som är något av ett unikt problem för Norden. Dess biologi gör den mycket svår att behandla och malens livscykel är fortfarande inte helt utredd. Rönnbärsmal i ekologisk odling är en helt omarbetad version som först publicerades 1998 och skrevs av Carl Åkerberg, SLU, på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften samlar dagens kunskap om skadegöraren i ett häfte och går igenom malens biologi till odlingsstrategi.

Solitärbin i odlingslandskapet, Christina Winter

I denna skrift får du lära känna några av solitärbina i odlingslandskapet. De flesta är vanligt förekommande. Du får också tips på hur du kan gynna dem genom att skapa tillgång på boplatser och föda.

Svenska äpplen, Görel Kristina Näslund

Görel Kristina Näslund är en av vårt lands främsta pomologer och här presenterar hon 245 sorter som med framgång kan odlas i Sverige. Varje beskrivning bygger på noggranna studier av äpplet i fråga. Varje äpple är också avmålat och avritat efter färsk, doftande förlaga av Ingrid af Sandeberg.

Växtskyddsmedel 2020 - frukt, Sanja Manduric

Häftet är en sammanställning av de kemiska och biologiska växtskyddsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen. Uppgifterna i häftet gäller i januari 2020, men kan ha ändrats efter det. Du ansvarar själv för att kontrollera aktuellt godkännande. Information om registrerade växtskyddsmedel finns på Kemikalieinspektionens webbplats, www.kemi.se.

Äppel i norr: pomologisk handbok, Leif Blomqvist

ISBN 9529182686

Äpplen i Sverige: 240 äppelsorter i text och bild, Håkan Svensson, Kent Kastman

ISBN 9151843617