Leaderprojektet

Sörmland - ett äppellandskap

I augusti 2019 ansökte vi om medel från Leader Södermanland för projektet 'Sörmland ett äppellandskap'. Projektet beviljades av LAG 190819 men därefter dröjde det till 200212 innan Jordbruksverket gav slutligt besked och vi kunde starta upp projektet som finansieras av medel från Europeiska jordbruksfonden. Projektet har en budget om 2,5 Mkr och löper fram t o m 2023. Projektledare är Charlotte Sommarin och Roger Tiefensee.

Tack vare dessa projektmedel från Leader har vi kunnat intensifiera vårt arbete och fått möjlighet att utveckla Föreningen under 2020 - både genom att arvodera projektledare och genom att få resurser att arrangera kurser, webbinarier och utredningar. Alla aktiviteter som vi gör stöttas av detta projekt vars huvudsakliga syfte är att bidra till hållbar livsmedelsproduktion genom att utveckla odling och förädling av frukt till en lönsam gren inom de gröna näringarna i Sörmland. Målet med projektet är att öka antalet odlare och förädlare av frukt samt att öka antalet fruktträd som planteras i Sörmland genom att skapa förutsättningar för en lyckad satsning på odling och förädling av frukt i området. 

Hur gör vi detta? Jo, bl a genom att genomföra kurser/utbildningar/webbinarier som ökar kunskapsbasen om odling och förädling av frukt i Mellansverige och genom att skapa ett eller flera starka ERFAnätverk där odlare och förädlare av frukt kan utvecklas tillsammans och dela kunskap och erfarenheter. Målsättningen är att vi ska utvecklas tillsammans - både som odlare, förädlare och som företagare. Med samma tanke - om att utvecklas tillsammans -  samverkar vi kring inköp av fruktträd och material till odling och förädling. 

Ett annat viktigt område som vi arbetar med inom ramen för vårt Leaderprojekt är hur vi ska lösa frågor som lager, distribution, logistik, försäljning, marknadsföring mm för en växande produktion av frukt i Mellansverige. Vi vill även ta fram rättvisande kalkyler och mer kunskap som visar på de specifika förutsättningarna för fruktodling i vår region. Idag utgår alla kalkyler, alla ‘idéer’ om hur frukt ska odlas i Sverige, vilka sorter och grundstammar som ska användas etc från skånska förhållanden. Men mellansvensk fruktodling skiljer sig från skånsk fruktodling på fler än ett sätt - våra odlingar är mindre och våra gårdar är mer diversifierade - fruktodling är bara en av flera grenar för gårdens försörjning. Ytterligare två stora områden är föremål för vårt projekt: dels vår anrika historia och alla spännande lokalsorter och deras egenskaper, dels den intressanta frågan om skillnaderna i klimat och jordmån och hur dessa påverkar fruktens smak och karaktär. 

Vill du veta mer om projektet? Har du ideér om hur odling och frukt skulle kunna utvecklas till en lönsam gren inom de gröna näringarna? Eller andra idéer och uppslag? Tveka inte att kontakta våra projektledare Charlotte eller Roger.


Charlotte Sommarin
E-post: charlotte@sormlandsapplen.se
Tel: 070-7877871

Roger Tiefensee
E-mail: roger.tiefensee@gmail.com
Tel: 070-263 36 02