Förädlingsprojektet

FÖRÄDLING I SÖRMLAND - SMAK, IDENTITET, INNOVATION OCH KVALITET

I augusti 2019 ansökte föreningen medel från Länsstyrelsen i Södermanland för projektet "Förädling i Sörmland - smak, identitet, innovation och kvalitet". Projektet beviljades medel av länsstyrelsen i Sörmland 2020-04-30. Då ett krav för projektet är att det ska bestå av fysiska möten så har vi, pga Covid-19, valt att avvakta med projektet tillsvidare. Projektet löper t o m år 2023 och har en projektbudget om 765 000 kr.

Syftet med projektet är att organisera kurser för livsmedelsförädling. Kurserna skall genomföras inom tre olika områden: Smak och sensorik, Livsmedelssäkerhet & HACCP samt specifika kurser i förädling av frukt och grönt. Kurserna skall stärka Sörmlands ställning som matlandskap, höja innovationskraften och kompetensen hos odlings- eller förädlingsföretag samt säkerställa att Sörmländska förädlare tillverkar produkter av hög kvalitet.