Övriga projekt

GREEN RECOVERY: FRUIT, VEGETABLES & DAIRY

Denna projektansökan var ett svar på en utlysning från EU som önskade stärka marknaden för ekologisk frukt, ekologiska grönsaker och ekologiska mejeriprodukter - marknader vilka man hade identifierat som hotade till följd av Covid-19. Syftet med projektet är att öka medvetenheten, kännedomen och förtroendet för ekologiska produkter inom dessa kategorier framförallt genom en kommunikationskampanj. Ett delmål är att försöka öka försäljningen av ekologisk frukt med 15 %. Total budget 8,1 Mkr. Projektet beviljades strax efter årsskiftet och löper under 2021. Projektägare är Organic Sweden och Ekologiska Lantbrukarna. Föreningen Sörmlandsäpplen är samarbetspartner, underleverantör och ingår i styrgruppen.

Ansvariga för projektet för Föreningen Sörmlandsäpplen är Charlotte Sommarin och Roger Tiefensee.