Styrelsen

Kontakta gärna någon i styrelsen direkt om du har frågor eller funderingar kring Sörmlandsäpplen och dess verksamhet.

Charlotte Sommarin, Ordförande

Tel: 070-787 78 71 

E-post: charlotte@sormlandsapplen.se

Charlotte bor på Hemsta gård, vid sjön Båven, utanför Flen, Sörmland. På gården finns en äldre fruktodling anlagd på 1910-talet, då med 360 träd, nu finns ett 80-tal äldre träd kvar. De mest intressanta är päron, i alla fall om man frågar Pomologiska sällskapets päronkommitté. Eftersom Charlotte är uppvuxen med en stor mångfald av äppelsorter med olika smaker tycker hon att det är viktigt att få människor att förstå att olika sorter har olika smak och användningsområden. Charlotte är en av Föreningen Sörmlandsäpplens grundare och har varit ordförande sedan starten 2014. Tillsammans med Roger Tiefensee är Charlotte även projektledare för Föreningen Sörmlandsäpplens Leaderprojekt ‘Sörmland - ett äppellandskap’. Hon är snart färdig trädgårdsmästare och har även gått Riksförbundet Svensk Trädgårds beskärningsutbildning Grönt kort. Charlottes favoriter bland de egna äpplena är Filippa, Maglemer och Melon. 

Jonas Hammar, kassör

Tel: 070-686 92 41 

E-post: jonas@solmyra.se 

Jonas bor på gården Solmyra utanför Bettna, Sörmland. Jonas tillhör - liksom Roger, Bettan och Lou - en av de första 10 odlarna i Föreningen Sörmlandsäpplen, den grupp vi kallar 'pionjärerna' som planterade träd våren 2018. Jonas har nu ca 400 träd bl a sorterna Röd Gravensteiner, Amorosa, Rubinola och Åkerö i ekologisk produktion. Jonas, som är kock och sedan tidigare även driver förädlingsföretaget Solmyra Smakfullt, och har också numera ett litet musteri på gården. Jonas ser sin odling som en försöksodling - om det går bra, och om Jonas hittar mark, så finns planer på att utöka odling. Jonas har varit styrelseledamot sedan 2016. Hans favoritäpplen just nu i januari 2021 är Rubinola och Karin Schneider från den egna odlingen. 

Roger Tiefensee, ledamot

Tel: 070-263 36 02 

E-post: roger.tiefensee@gmail.com 

Roger bor på gården Ekeby Sjöstugan, vid sjön Skundern, utanför Malmköping, Sörmland. Där driver han Tiefensees äppelodling som planterades 2018 och omfattar ca 1200 träd av sorterna Katja, Rubinola, Amorosa, Åkerö och Holsteiner Cox. På gården finns även äldre äppelträd och några intressanta vildaplar som verkar lovande för ciderproduktion. Roger är en av Föreningen Sörmlandsäpplens grundare och har varit med sedan starten 2014 och alternerat mellan positionerna vice ordförande och sekreterare. Roger är även projektledare för Föreningens Leaderprojekt tillsammans med Charlotte. Tiefensee äppelodling är ekologiskt certifierad. Roger favoritäpplen varierar över säsong, två favoriter är Åkerö och Santana.

Patrik Andersson, Ledamot

Tel: 070-540 81 61 

E-post: patrik@ramsund.se

Patrik bor på gården Ramsund, vid Sundbyholms Slott utanför Eskilstuna tillsammans med Eva Strömvall, som bl a arbetar med stresshantering på gården. Ramsund är Sundbyholms Slotts tidigare trädgårdsmästeri och där finns en äldre fruktodling med ca 100 år gamla kronträd av flera intressanta sorter. Utöver den äldre odlingen har Patrik anlagt en modern intensivodling med ca 1000 träd på den svagväxande grundstammar B9 med sorterna Aroma, Holstein cox, Rubinola, Katja och Åkerö. Den yngre odlingen planterades 2021. Både den äldre och den yngre odlingen är ekologiskt certifierade. Patriks vision är att producera fina, sörmländska lokalt odlade äpplen till närområdet och med tiden även utveckla en visningsverksamhet med frukt i fokus på gården.

Jenny Gullstrand, sekreterare

Tel: 070-740 11 40 

E-post: jenny@valingegard.se

Jenny driver Valinge Gård utanför Nyköping tillsammans med sin man Gunnar. Verksamheterna på gården är uthyrning av bostäder och fritidshus, skogsbruk, utarrendering av jakt, jordbruksmark och fiske samt en ny äppelodling. På många herrgårdar i Sörmland fanns under 1900-talets början stora trädgårdsmästerier där man odlade grönsaker, frukt och bär både till den egna gårdens hushåll men även för avsalu. Så även på Valinge och kanske kan man säga att det är den traditionen som Jenny och Gunnar nu återupptar då de anlägger en ny odling, en större intensivodling av äpple på svagväxande grundstammar, på gårdens mark. Odlingen påbörjades 2020 och kommer att växa och utökas till ca 4500 träd på 2,5 hektar då den är färdigplanterad 2024. Odlingen drivs ekologiskt med sorterna Discovery, Aroma, Holsteiner Cox, Santana, Rubinola och Katja. Under kommande år kommer även Folke och Åkerö att tillkomma. Målet med odlingen är att möta efterfrågan på närproducerad mat, och kunna erbjuda ekologiskt odlade äpplen till butiker och kommuner i närområdet.  

jonas nilsson, ledamot

Tel: 070-598 20 05 

E-post: frimansgarden@gmail.com

fredrik persson, ledamot

Tel: 0736-91 31 24

E-post: fredrik@grongestaltning.se

Revisorer

Valberedning