Om OSS

Visionsdagen 2014

Föreningen Sörmlandsäpplen bildades i Sparreholm, i hjärtat av Sörmland, den 19 maj 2014 i syfte att främja odling och förädling av frukt i Östra Mellansverige, med fokus på äpple och Sörmland. Initiativtagare var Magnus Svensson som då drev Gastronomigruppen, ett företag som producerade must där såväl äppelsort som äpplets ursprung, dess “terroir” framhävdes. Musten såldes till Systembolaget och till restauranger. Magnus hade på olika vägar och omvägar träffat Henrik Elmberg, amatörpomolog, Roger Tiefensee, som drömde om fruktodling, och Charlotte Sommarin, som hade en äldre fruktodling med gamla kultursorter i närområdet. Den femte personen i den grupp som kom att bilda Föreningen Sörmlandsäpplen var Johannes Mattisson från Studieförbundet Vuxenskolan.

Grundarna var en brokig skara som alla förenades i en vilja att göra “något”, för äpplet och för Sörmland. Henrik, som kom från en trädgårdsmästarfamilj, ville återuppliva äldre odlingar och skapa samarbeten med trädgårdsföreningar och sällskap. Roger ville odla äpplen men visste varken hur eller var (det här var innan han köpte den gård där han odlar idag). Charlotte ville skapa större kunskap om kultursorter och få människor att förstå att olika sorter smakar olika, Magnus ville skapa ett “top notch” musteri som både kunde göra must, Pommeau, cider, sprit och allt annat. Johannes hängde på. Gruppen enades raskt om ett namn på och stadgar för en förening, därefter skrevs en ansökan till Leader Inlandet som resulterade i att styrelsen fick 40 000 kr för att genomföra en “Visionsdag” med temat “Sörmland - ett äppellandskap 2020” som ägde rum den 10 oktober 2014.

Visionsdagen blev en succé, talare från hela landet deltog, “alla” var där och alla var ense om att vår möjlighet att bli en framtida äppelregion var strålande. Media var överförtjusta och gjorde inslag i riksmedia, både radio och TV på bästa sändningstid. Och Föreningen Sörmlandsäpplen fick genom detta möte sina allra första medlemmar, totalt över 50 personer!

En av slutsatserna efter Visionsdagen var att vi, för att bli ett äppellandskap, måste satsa på odling. En annan viktig slutsats var att vi, för att lyckas med att etablera en ny inriktning inom de gröna näringarna i Sörmland måste få tillgång till kunskap och kompetens om fruktodling. Den tredje viktiga slutsatsen efter Visionsdagen var insikten att vi, för att lyckas, måste samarbeta och samverka. Visionsdagen var startskottet för Föreningen Sörmlandsäpplens verksamhet och det är kring dessa tre områden - odling, kunskap & kompetensutveckling samt samverkan & samarbete - som vårt arbete har kretsat sedan dess.

Fokus på odling

Då, 2014, fanns inga “moderna” äppelodlingar i Sörmland - nu, 2021, har Föreningen Sörmlandsäpplen bidragit till att 17 nya odlingar anlagts i Sörmland och utöver dessa, 10 nya odlingar i andra landskap. För att få igång odlingar behövdes, och behövs fortfarande, kunskap. Efter Visionsdagen lyckades vi utverka medel från Länsstyrelsen för att under våren 2015 finansiera både en grundkurs i ekologisk fruktodling och rådgivning av Kirsten Jensen, rådgivare vid Länsstyrelsen i Västra Götaland, för intresserade odlare. Både kurs och rådgivning arrangerades av helt ideellt, av Föreningen. Intresset var större än vi kunnat ana, kursen lockade över 30 deltagare. Föreningen fick en flygande start och hösten 2015 samordnade vi en sambeställning av fruktträd från Holland till nio gårdar i Sörmland och en gård i Småland.

Perioden 2016-2017 var tuffare. Läget var något av ett moment 22, vi visste att vi behövde organisera fler kurser både för att få fler odlare men framförallt för att få mer kunskap. Men vi hade inga resurser. Vi försökte söka medel från allt och alla men fick ingen respons. Kanske därför att vi var en svårbegriplig grupp - vi var blivande fruktodlare men hade ännu inte planterat några träd. Gruppen av blivande fruktodlare jobbade dock oförtrutet vidare bl a med sambeställningar av material till de kommande odlingarna.

2017 fattade Föreningen ett strategiskt beslut - att fokusera på odling under kommande femårsperiod d v s fram t o m 2022. Utan fruktodlingar - inget äppellandskap. Samtidigt formulerades tydligare vision för Föreningen: “Vår vision är att Södermanland ska bli ett landskap fyllt av fruktodlingar och förädlare som tar tillvara på den mellansvenska fruktens specifika kvaliteter. Vi vill skapa en “folkrörelse” kring äpplet, en “äppelrörelse” och få så många som möjligt att dela vår vision om det framtida äppellandskapet Sörmland. Vi tror att äpplet kan bli en motor i landsbygdsutvecklingen, en motor som kommer att stimulera besöksnäringen, generera nya företag och bidra till nya arbetstillfällen. För att åstadkomma detta vill vi arbeta för att skapa samverkan, samarbete, nätverk och engagemang mellan odlare, förädlare, besöksnäring och kommuner m fl. En viktig uppgift under kommande år är att bygga föreningen, att skapa nätverk och samverkan, och att engagera fler i vår vision “Sörmland - ett äppellandskap”.

Trots vissa motgångar nådde vi allt fler medlemmar, till stor del tack vare vår aktivitet på Facebook och vår verksamhet på Julita gård. Allt sedan starten har vi haft ett nära samarbete med trädgårdsmästarna på Julita och årligen genomfört ympningskurser, sortbestämningskurser samt medverkat på Julita äppeldagar. Julita gård är det största pomologiska klonarkivet inom den nationella genbanken. Genom åren har den stora publik som lockats till Julitas äppeldagar varit, och är fortfarande, en viktig kontaktyta för Föreningen Sörmlandsäpplen.

Pionjärerna planterar

År 2017 och 2018 kom vändningen. I maj 2018 levererades äntligen de ca 5000 fruktträd som våra “pionjärer”, de första 10 gårdar hade beställt 2015, och de första, “moderna” fruktodlingarna i Sörmland planterades! Samtidigt fick vi äntligen gehör från Länsstyrelsen som till slut beviljade medel både till en ny grundkurs i ekologisk fruktodling 2018, en fortsättningskurs 2019 och till fortsatt rådgivning av Kirsten Jensen. Grundkursen 2018 lockade över 40 deltagare och resulterade i att ännu fler gårdar redan samma år valde att beställa träd, träd som kommer att levereras våren 2021.

I jakt på nya medel började vi tala om att göra en större ansökan till Leader för att nå vår vision, efter flera turer skrevs en ansökan till Leader Södermanland för projektet “Sörmland - ett äppellandskap” som lämnades in i augusti 2019. Projektets huvudsyfte är att bidra till en hållbar livsmedelsproduktion genom att utveckla odling och förädling av frukt till en lönsam gren inom de gröna näringarna i Sörmland. Först i februari 2020 fick vi slutligen positivt besked från Jordbruksverket och kunde sätta igång projektet som löper t o m 2022.

2020 - idag

Starten av Leaderprojektet sammanföll med utbrottet av pandemin Covid-19. Konsekvenserna av Covid-19 har varit stora, för samhället i stort och så även för vårt projekt. Allmänhetens intresse för trädgårdsodling, självförsörjning och även fruktodling har skjutit i höjden. Allt fler vill nu även flytta från ett liv i staden till landsbygden och där hitta ett nytt liv som ofta inkluderar både odling och djur.

På grund av Covid-19 fick vi snabbt ändra stora delar av planerna för Leaderprojektet och ställa om från fysiska till digitala möten. Våren 2020 var detta långt ifrån en självklarhet för oss - vi hade ditintills inte haft ett enda digitalt styrelsemöte, än mindre en digital kurs. Nu ett år senare känns det digitala formatet både självklart, roligt och stimulerande! Tack vare vårt Leaderprojekt har vi haft möjlighet att arrangera webbinarier inom olika ämnesområden, ibland flera gånger i veckan, och intresset har varit enormt. Fantastiskt! Genom det digitala formatet har vi nått ut till så många fler än tidigare och därmed upptäckt att vi har väldigt många ‘vänner’ och sympatisörer runt om i hela landet. “Alla” vill lära sig mer om frukt och alla vill odla och förädla äpplen - så kul!

Vi ser nu att vi kan bidra till att allt fler småskaliga fruktodlingar anläggs runt om i landet. Tack vare ett framgångsrikt samarbete med olika länsstyrelser i Mellansverige har vi under det senaste året både kunnat genomföra flera digitala grundkurser i ekologisk fruktodling och kunnat säkerställa att blivande odlare får rådgivning på sina odlingsplatser av Kirsten Jensen, rådgivare inom frukt- och bärodling i Västra Götaland.

Om vi summerar vad vi åstadkommit sedan 2018 då de första fruktodlingarna planterades i Sörmland och Småland tack vare vår försorg så känner vi oss väldigt stolta. Sedan dess har allt fler småskaliga fruktodlingar startats i Sörmland men även i Uppland, Östergötland, Närke, Värmland och i Hälsingland. Och än fler är på gång. Just nu känns det som om vi är i början av en ny rörelse, en rörelse där småskalig odling och förädling av frukt utvecklas och tar plats, en rörelse där en mångfald av smaker, sorter och uttryck tillåts och växer sig allt större, och en rörelse där “alla” kan vara med, utifrån sina förutsättningar.

Varmt välkomna till vår Förening!